Esittävän taiteen linja aloittaa ensi syksynä – haku keväällä

Esittävän taiteen linjalla on mahdollisuus opiskella lukiossa luovalla tavalla ja innostavassa ryhmässä, ammattitaitoisten opettajien johdolla. Luvassa on tavallisten lukio-opintojen lisäksi siis monipuolisia taideprojekteja ja esiintymistaitojen eri osa-alueiden kartuttamista.

Esittävän taiteen linja vie opiskelijan syvälle taiteeseen ja kulttuuriin
Esittävän taiteen linja tarjoaa kulttuurista kiinnostuneelle lukiolaiselle mahdollisuuden opiskella luovalla tavalla innostavassa ryhmässä. Linjalla syvennytään valtakunnallisten lukiokurssien lisäksi niin draamaan, performansseihin, kuvataiteeseen, sirkukseen, musiikkiin kuin eurytmiaankin. Esittävän taiteen linjalla toteutetaan vuosittain ainutlaatuisia ja yksilöllisiä taideprojekteja.

Hakeminen
Esittävän taiteen linjan piskelijavalinnassa huomioidaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10p, tulee olla vähintään 7,0), harrastuneisuus (max 3p), sekä opiskelijan oma esittelyvideo (max 4p). Haku on kaksiosainen:
1. Yhteishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi
2. Yhteishaun lisäksi hakija:

  • Laatii esittelyvideon itsestään (Tiedostolatausohje)
  • Täyttää ja toimittaa osoitteeseen elinja@rudolfsteinerkoulu.fi harrastuneisuuslomakkeen (Tiedostolatauslinkki)
  • HUOM. Esittelyvideo ja harrastuneisuuslomake tulee palauttaa 14.3.2017 mennessä!


Kursseja ohjaavat alan ammattilaiset
Esittävän taiteen linja tekee yhteistyötä teatterin, musiikin ja kuvataiteen huippuosaajien kanssa. Kursseja ohjaavat ammattitaitoiset pedagogit ja taiteilijat. Linjan virallisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Linnanmäen Sirkuskoulu, Todellisuuden Tutkimuskeskus ja Masalan Nuorisoteatteri.

 
Lukion oppimäärän lisäksi paljon muuta
Esittävän taiteen linjan opintojen tavoitteena on antaa vankka sivistyspohja ja mahdollistaa kasvaminen tuntevaksi, tahtovaksi ja ajattelevaksi ihmiseksi, joka kykenee yhteistyöhön muiden kanssa. Opiskelija saavuttaa lukion oppimäärän lisäksi välineet ja kyvyn tarttua taiteen keinoin maailman ilmiöihin.
 
Esittävän taiteen linjan kurssitarjonta
Linjan laaja ja monipuolinen kurssitarjonta on nyt nähtävissä: Tiedostolatause-linjan kurssit

 

Viisi syytä hakea esittävän taiteen linjalle

  1. Saat esiintymisen taitojen lisäksi välineet tarttua taiteen keinoin maailman ilmiöihin.
  2. Opiskelet lukioaikasi luokkayhteisössä, joka on kotipesäsi ja oma ryhmäsi, kun etsit esittävää taiteilijaa itsestäsi.
  3. Opiskelet innostavien, ammattitaitoisten opettajien ja ohjaajien johdolla, ja linjan tilat soveltuvat esittävän taiteen tarpeisiin.
  4. Pääset tutustumaan taiteen tekemiseen ja tekijöihin myös koulun ulkopuolella mm. kahden työharjoittelujakson ja projektien aikana.
  5. Opinnoissa on laaja-alainen ja tutkiva ote. Mikä sinusta ikinä tuleekin, saat valmiuksia tulevaisuuttasi ja jatko-opintoja varten.